baner-inauguracja

Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

15 października ( w sobotę) Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, jako ostatnia rzeszowska uczelnia zainaugurowała nowy rok akademicki 2016/2017.

Rektor WSI-E dr Sylwia Pelc witając nowych studentów w murach Uczelni przywołała słowa Alberta Einsteina „Fakty nie są najważniejsze. Zresztą, aby je poznać, nie trzeba studiować na uczelni – można się ich nauczyć z książek. Istota kształcenia w szkole wyższej nie polega zatem na wpajaniu wiedzy faktograficznej, lecz na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie da się znaleźć w podręcznikach.
Zapewniła, że w nowym roku akademickim Uczelnia będzie koncentrować się na inwestowaniu w innowacyjne technologie, podnoszeniu jakości kształcenia i rozszerzaniu współpracy z otoczeniem gospodarczym.

Podkreślone zostały osiągnięcia naukowe i artystyczne studentów działających w kołach naukowych: m. in. Koło Naukowe Geodetów Geo-Team zostało nagrodzone za opracowanie Podziemnej Trasy Turystycznej Rzeszowa w modelu 3D, jak również za wspólne projekty zrealizowane ze studentami geodezji z Uniwersytetu w Dublanach na Ukrainie i wysokie miejsca na krajowych i międzynarodowych studenckich konferencjach naukowych. Wyróżniono również studentów coachingu za  sukcesu na arenie krajowej i międzynarodowej w tańcach standardowych (United Kingdom Open Dance Championships w Bournemouth, Blackpool Dance Festival, German Open Championships w Mannheim).

 W uroczystości wzięli udział przedstawiciele regionalnych firm i instytucji oraz goście zagraniczni z Uniwersytetu Technicznego w Koszycach oraz Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze.

Jakie plany na najbliższy rok akademicki?

W tym roku przede wszystkim chcemy zainwestować w już studiujących w naszych murach studentów poprzez rozszerzenie dla nich możliwości bezpłatnych szkoleń z różnych dziedzin nauki, po to, by po ukończeniu studiów posiadali nie tylko wiedzę i umiejętności z zakresu kierunku, który aktualnie studiują, ale także by poszerzyli swoje horyzonty w zakresie np. psychologii biznesu, technik mediacji i negocjacji, technik coachingu czy  sztuki argumentowania. To wszystko po to, by  byli elastyczni i kreatywni na rynku pracy bo rynek pracy tego właśnie dziś od młodych ludzi wymaga. Oczywiście mamy w planach także nowe kierunki i specjalności, lecz to pozwolę sobie zachować jeszcze przez kilka miesięcy w tajemnicy – powiedziała dr Sylwia Pelc, Rektor WSI-E.

Zobacz fotorelację w galerii zdjęć

Kategoria:Wydarzenia