Czesne w roku akademickim 2017/2018:

 

Kierunek studiówstudia stacjonarne
Płatne w ratach semestralnychPłatne w ratach miesięcznych
informatyka i cyberbezpieczeństwo2.200 zł/sem.~521EUR**
(440 zł/mies.~521EUR*)**
450 zł/mies.*~106EUR**
(2.250 zł/sem.)~533EUR**
geodezja i kartografia(studia I i II stopnia)2.200 zł/sem.~521EUR**
(440 zł/mies.~521EUR*)**
450 zł/mies.*~106EUR**
(2.250 zł/sem.)~533EUR**

*Czesne płatne przez okres 10 m-cy.

 

Kierunek studiówstudia niestacjonarne
Płatne w ratach semestralnychPłatne w ratach miesięcznych
informatyka i cyberbezpieczeństwo1.900 zł/sem.~450EUR**
(380 zł/mies.)*~90EUR**
390 zł/mies.*~92EUR**
(1.950 zł/sem.)~462EUR**
geodezja i kartografia(studia I i II stopnia)1.900 zł/sem.~450EUR**
(380 zł/mies.)*~90EUR**
390 zł/mies.*~92EUR**
(1.950 zł/sem.)~462EUR**

*Czesne płatne przez okres 10 m-cy.

*Kurs Euro z dnia 18.04.2017r. 1 EUR = 4,22 zł

Czesne student uiszcza na indywidulany nr rachunku bankowego dostępny w jego profilu w Wirtualnej Uczelni.
Opłata wpisowa i rekrutacyjna (jednorazowa) uiszczana na indywidulany nr konta wygenerowany podczas rekrutacji on-line –  430 zł (350 zł +80 zł)
(Zwrot wpisowego otrzymują kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia lub zrezygnowali przed zakończeniem kolejnych etapów rekrutacji.)