Czesne :

Kierunek studiówstudia stacjonarne
Płatne w ratach semestralnychPłatne w ratach miesięcznych
geodezja i kartografia(studia I i II stopnia)2.250 zł/sem. (490,20 EURO)
(450 zł/mies.)* (98 EURO)
460 zł/mies.* (100,22 EURO)
(2.300 zł/sem.) (502 EURO)

*Czesne płatne przez okres 10 m-cy.

Kierunek studiówstudia niestacjonarne
Płatne w ratach semestralnychPłatne w ratach miesięcznych
geodezja i kartografia(studia I i II stopnia)2.200 zł/sem. (479,30 EURO)
(440 zł/mies.)* (95,86 EURO)
450 zł/mies.* (98 EURO)
(2.250 zł/sem.) (490,20 EURO)

*Czesne płatne przez okres 10 m-cy.

 

 

*Kurs Euro z dnia 05.06.2022 r. 1 EUR = 4,59 zł

Czesne student uiszcza na indywidualny nr rachunku bankowego dostępny w jego profilu w Wirtualnej Uczelni.
Opłata wpisowa i rekrutacyjna (jednorazowa) uiszczana na indywidualny nr konta wygenerowany podczas rekrutacji on-line –  430 zł (350 zł +80 zł)
(Zwrot wpisowego otrzymują kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia lub zrezygnowali przed zakończeniem kolejnych etapów rekrutacji.)