rek-online

Zdobądź zawód przyszłości!

Zostań coachem!

Wyróżniające atuty kierunku:

 • Studia prowadzone wyłącznie przez praktyków – doświadczonych menedżerów międzynarodowych korporacji, certyfikowanych, praktykujących coachów i trenerów z wieloletnią praktyką.
 • Studia są prowadzone we współpracy z jedną z najstarszych szkół coachingu na świecie – Noble Manhattan Coaching. Po ukończeniu studiów słuchacz spełnia wszystkie warunki, aby przystąpić do egzaminu certyfikującego i uzyskać międzynarodowy certyfikat coacha Noble Manhattan Coaching.
 • Dodatkowym atutem studiów jest spełnienie kryteriów największej organizacji coachingowej na świecie International Coach Federation dotyczących programu. Po ukończeniu studiów słuchacz może ubiegać się o akredytację ICF ścieżką portfolio.
 • Podczas ćwiczeń studenci uczestniczą w profesjonalnym mentoringu, prowadzonym przez certyfikowanych i doświadczonych coachów, co znacznie przyspiesza proces nauki i umożliwia zdobycie praktyki coachingowej.
 • Dla chętnych możliwość prowadzenia sesji w języku angielskim – co przygotowuje do pracy w środowisku międzynarodowym.
 • Wykładowcy wykorzystują najnowocześniejsze techniki zarówno andragogiki, jak i prowadzenia warsztatów. Studenci będą mieli okazję uczyć się jak być trenerem od najlepszych oraz przygotują własny, autorski program szkoleniowy, który będą mogli oferować w firmach.

Cel studiów:

 • Zdobycie nowego zawodu, bardzo szybko rozwijającego się w Polsce.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia profesjonalnych sesji coachingowych, zarówno z klientem biznesowym (business coaching), prywatnym (life coaching), jak i grupowym.
 • Przygotowanie własnego, autorskiego projektu szkoleniowego, który studenci będą mogli oferować w firmach i organizacjach.
 • Przygotowanie do zdobycia certyfikatu coacha Noble Manhattan Coaching.
 • Przygotowanie do akredytacji International Coach Federation ścieżką portfolio.
 • Poznanie siebie, odkrycie swoich możliwości, zaplanowanie własnej kariery – radość z własnego życia!

Kogo zapraszamy:

 • Osoby chcące zdobyć nowoczesny zawód przyszłości, dający dużo satysfakcji w życiu.
 • Kierowników, menedżerów wszystkich szczebli, team liderów.
 • Prezesów fundacji i spółdzielni.
 • Kierowników i pracowników działów HR.
 • Właścicieli firm i przedsiębiorców.
 • Konsultantów, doradców, terapeutów, psychologów.
 • Rodziców, nauczycieli i wychowawców pracujących z młodzieżą i dziećmi.
 • Wszystkich, którzy chcą poznać nowoczesne metody pracy ze sobą i z innymi.

2 – semestralne studia podyplomowe COACH – TRENER BIZNESU  skierowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia dowolnego kierunku studiów.

Wybrane zagadnienia realizowane podczas studiów
Podstawy coachingu
Psychologia komunikacji – zagadnienia komunikacji relacyjnej w pracy coacha
Narzędzia w coachingu
Budowanie relacji z klientem
Moduł trenerski  (proces grupowy, uczenie się i projektowanie szkolenia)
Etyka w coachingu
Praktyczne podstawy NLP
Coachingowy styl zarządzania
Kluczowe kompetencje profesjonalnego coacha
Rodzaje coachingu i budowanie praktyki coachingowej
Moduł trenerski (opór i kryzys – diagnoza i reagowanie, ćwiczenia autorskie uczestników)
Seminarium dyplomowe

Plan zajęć obejmuje 181 godzin, które będą realizowane podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych, w podziale na 2 semestry, w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów.

Dbamy o komfort, czas i pieniądze naszych studentów – część zajęć prowadzona będzie w formie e-learningu.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z wynikiem pozytywnym jest zaliczenie na oceny pozytywne wszystkich przedmiotów, napisanie pracy końcowej oraz obrona przed komisją egzaminacyjną. Ukończenie studiów podyplomowych potwierdzone będzie odpowiednim świadectwem, zgodnym ze wzorem MNiSW.

CZESNE ZA STUDIA (2 semestry) 3.500,00 zł +opłata wpisowa 300,00 zł
Absolwenci studiów I lub II stopnia w WSI-E korzystają z 20% zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych

Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej (300,00 zł) należy złożyć z dokumentami w terminie rekrutacji. Opłatę wpisową uiścić należy na indywidualny nr rachunku bankowego wygenerowany podczas rejestracji on-line.

Wpłaty czesnego w wysokości 1.750,00 zł należy dokonać na 3 dni przed rozpoczęciem każdego semestru. Oplata może zostać rozłożona na 2 raty na pisemne podanie złożone do Rektora. Czesne należy uiścić na indywidualny nr rachunku bankowego nadany przez dziekanat po uruchomieniu studiów (inny niż wygenerowany podczas rekrutacji on-line).

Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią specjaliści z doświadczeniem praktycznym.

Punkt rekrutacyjny: bud. dydaktyczny A, ul. Miłocińska 46
czynny  od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00 – 15.30
Kontakt: 17/ 866 04 30 wew. 20, 21 rekrutacja@wsie.edu.pl

Umowa partnerska z
IBD Business School Sp. z o.o.
Noble Manhattan Coaching w Warszawie

NMC logo