W coachingu  certyfikacja to proces potwierdzenia umiejętności zawodowych  na określonym poziomie przez  organizację, niezależną od szkoły, w której się uczymy. Dla klienta praca z coachem który posiada określoną certyfikację  gwarantuje że osoba ta pracuje  według pewnych określonych zasad,  w zgodzie z zasadami, kodeksem etycznym danej instytucji certyfikującej  a jego wiedza i umiejętności w zakresie coachingu są na określonym poziomie wymaganym przez daną instytucje oraz że jego poziom umiejętności został zatwierdzony i zaakceptowany przez specjalistów od coachingu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami można wykonywać zawód coacha bez oficjalnego certyfikatu a na rynku funkcjonuje wielu coachów bez formalnych kwalifikacji  to z każdym rokiem coraz więcej klientów zarówno prywatnych jak i korporacyjnych wymaga od coachów stosownych certyfikatów a bardzo często ich posiadanie jest bezwzględnym wymogiem do przystąpienia do procedury przetargu na usługi szkoleniowe czy coachingowe. Dlatego osobą myślącym o profesjonalnym wykonywaniu tego zawodu zaleca się zdobywanie certyfikacji będącej formalnym potwierdzeniem ich kwalifikacji zawodowych.

Istnieje wiele organizacji coachingowych wydających swoje certyfikaty które najczęściej są międzynarodowymi kwalifikacjami umożliwiającymi wykonywanie tego zawodu na całym świecie. Najpopularniejsze instytucje wydające  certyfikacje na świecie to ICF (International Coaching Federationc, ) IIC&M( International Institute of Coaching & Mentoring ) oraz  ILM (Institute of Leadership and Management). Każda z nich certyfikuje coachów na różnych poziomach. Najczęściej certyfikacja wiąże się z tym, iż coach musi wykazać się odpowiednią ilością ukończonych godzin szkoleniowych w zakresie coachingu, przeprowadzeniem odpowiedniej ilości godzin coachingu, a także mentoringiem, superwizjami i innymi elementami zależnymi od typu instytucji certyfikującej oraz poziomu certyfikacji.

Studenci kierunku „Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi” w WSIE dzięki umowie partnerskiej z najstarszą szkoła coachingu w Europie – Noble Manhattan Coaching mogą starać się o certyfikacje tej instytucji na preferencyjnych cenowo zasadach z pominięciem części szkolenia które zawiera się w programie studiów, już po ukończenie pierwszego roku  i z chwilą jej uzyskania rozpocząć samodzielną praktykę zawodowa i zacząć budować swoją pozycje na bardzo wymagającym i konkurencyjnym rynku usług coachingowych.

Szczegółowe informacje na temat wymagań certyfikacyjnych można znaleźć na stronach:

http://icf.org.pl/pl82,akredytacja-coachow.html

 http://www.noblemanhattan.pl/index.php/cfc

http://ibd.pl/coaching/miedzynarodowe-akredytacje/#iic