20 lat istnienia Uczelni

Uczelnia rozpoczęła swoją działalność na rynku edukacyjnym w 2000 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej  i została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 147- obecnie pod numerem 312.

Pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Prowadzone przez Uczelnię kierunki studiów wraz z specjalnościami otrzymały pozytywne oceny PKA.

Praktyczne umiejętności

W trakcie studiów, poza zdobywaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej student nabywa także konkretne umiejętności praktyczne. Służą temu min.: praktyki zawodowe, ćwiczenia terenowe, staże  (w tym zagraniczne).

Działalność społeczna

Jesteśmy uczelnią o charakterze społecznym, współpracującą z władzami samorządowymi oraz z lokalnymi środowiskami społecznymi min.: z przedsiębiorcami, artystami, z nauczycielami i uczniami szkół średnich (pod naszym szczególnym patronatem są: Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Licealnych w Pawłosiowie oraz Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. J. Słowackiego w Jarosławiu).

Nowoczesna baza dydaktyczna

Zapewniamy znakomite warunki studiowania w nowoczesnych obiektach dydaktycznych w przyjaznym otoczeniu przyrodniczym w Rzeszowie przy ulicy Miłocińskiej. W roku 2007/2008 został oddany do użytku zmodernizowany budynek dydaktyczny, w którym znajdują się sale wykładowe, pokoje pracowników dydaktycznych, klub i bufet studencki. W roku 2011 oddano do użytku nowy obiekt dydaktyczny z aulą wykładową, salą wykładową, biblioteką z czytelnią internetową i klasyczną, pomieszczeniami dla administracji.

Współpraca z ośrodkami naukowymi i badawczymi

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna współpracuje z znaczącymi ośrodkami naukowymi i badawczymi

Współpraca zagraniczna

Coolage of Agricultural Sciences, The Pensylwania State University – USA
Hochschule Nubrandenburg (University of Applied Sciences) – Niemcy
Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze – Słowacja
Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Administracji w Bratysławie –Słowacja
Uniwersytet Nauk Technicznych w Koszycach – Słowacja
Państwowa Akademia Przyrodnicza i Budownictwa na Krymie – Ukraina
Politechnika Lwowska – Ukraina
Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy  w Dublanach – Ukraina
Uniwersytet Techniczny w Bratysławie

Współpraca krajowa

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Państwowej Akademii Nauk w Lublinie
Uniwersytet Rzeszowski
Wyższa Szkoła Zarządzania i Języków w Katowicach

Programy zagraniczne

Uczelnia umożliwia studentom udział w europejskich programach Erasmus.

Języki

W programach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zapewniona jest nauka języków obcych, prowadzonych przez profesjonalnych lektorów. Zajęcia z języków obcych przygotowują do egzaminów na certyfikaty językowe.

Stypendia

Uczelnia zapewnia swoim studentom różne formy dofinansowania min: stypendia rektora dla najlepszych studentów (za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe, bądź artystyczne), stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz jednorazowe zapomogi losowe.

Zniżki w opłatach

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna proponuje:
zniżki dla absolwentów WSI-E w opłatach za studia podyplomowe (10%),
zniżki dla studentów WSI-E pochodzących z  jednej rodziny – jednego gospodarstwa domowego (15%), zniżki dla studentów podejmujących kształcenie na dwóch kierunkach lub specjalnościach.

Przyjazna atmosfera

Cechuje nas indywidualne podejście do studenta, życzliwa obsługa

Atrakcyjne otoczenie

Kampus Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej znajduje się z dala od centrum miasta, w malowniczej dzielnicy Rzeszowa, przy ulicy Miłocińskiej. Budynki Uczelni umiejscowione są w zabytkowym parku. W sąsiedztwie Uczelni znajdują się liczne obiekty rekreacyjne, z których, szczególnie w okresie wiosenno-letnim korzystają studenci i pracownicy uczelni. Są to min. stadnina koni, korty tenisowe, hala i boiska sportowe.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.