log

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013pt. Budowa nowoczesnego laboratorium geoinformatycznegoCałkowita wartość projektu:
744 029,04 PLNKwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
390 130,52 PLN

Celem Projektu było podniesienie poziomu jakości kształcenia, innowacyjności form przekazywania wiedzy i umiejetności, stworzenie warunków do wzrostu potencjału dydaktycznego Uczelni oraz transferu wiedzy poprzez budowę nowoczesnego laboratorium geoinformatycznego (fotogrametria, teledetekcja, GIS, skaning laserowy,
technologie satelitarne GNSS) w WSI-E w Rzeszowie.

Realizacja Inwestycji  przebiegała w 4 etapach:
I Etap – przygotowanie Projektu
– wykonanie instalacji sieciowej w istniejącym pomieszczeniu budynku dydaktycznego WSI-E w Rzeszowie na potrzeby laboratorium geoinformatycznego;
– opracowanie studium wykonalności projektu;
– opracowanie dokumentacji przetargowej;
– zarządzanie projektem;
– promocja projektu.
II Etap – wyposażenie laboratorium w sprzęt i oprogramowanie do pozyskiwania
i przetwarzania danych geoinformacyjnych
1.Zakup instrumentów geodezyjnych, a w tym:
a)geodezyjnych odbiorników satelitarnych pracujących w systemach GPS, GLONASS
i Galileo, umożliwiających pomiary w trybie statycznym i RTK oraz z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS, wraz z oprogramowaniem do postprocesingu
danych i akcesoriami,
b)stacji tachimetrycznych typu Total Station z bezlustrowym pomiarem odległości wraz
z akcesoriami ,
c)skanera laserowego  wraz z oprogramowaniem.
2.Zakup 20 stacji graficznych składających się z:
a)komputera ze specjalistyczna karta graficzna 3D;
b)monitora pozwalającego na prace w 3D;
3.Zakup 20 licencji oprogramowania PCI Geomatica oraz 20 licencji oprogramowania “Surfer”, Wersja “10”.
III Etap – zakup wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych.
1.Scena satelitarna rejonu Rzeszowa z wysokorozdzielczego satelity (Quick Bird/Worldview-1/WorldView-2).
IV Etap – opracowanie specjalistycznego programu dydaktycznego.
W tym etapie zostały przygotowane materiały dydaktyczne i programy do zajęć na kierunku geodezja i kartografia.

www.wsie.edu.plwww.rpo.podkarpackie.pl

 

Post a comment

You must be logged in to post a comment.