Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety. Jesteśmy żywo zainteresowani Państwa losem po zakończeniu studiów I stopnia, Celem badań jest określenie przebiegu Państwa kariery zawodowej oraz dostosowanie naszej oferty edukacyjnej do rynku pracy.
Wypełniona przez Państwa ankieta pomoże nam bliżej poznać i lepiej zrozumieć związki zachodzące między treściami programów kształcenia, procesem studiowania, efektami kształcenia oraz przebiegiem i rezultatami karier zawodowych absolwentów. Wyniki ankiety stanowić będą dla nas cenne źródło wniosków towarzyszących ocenie dydaktyki i warunków studiowania, pomocnych również, jak sądzimy, dla obecnych i przyszłych studentów.
Poniżej znajduje się plik do pobrania z kwestinariuszem. Prosimy wypełnić ankietę i przesłać na adres bk@wsie.edu.pl.

Mamy nadzieję, że nasza prośba o uczestnictwo w badaniach ankietowych, spotka się z Państwa zrozumieniem i życzliwym przyjęciem.

JM Rektor
Dr Sylwia Pelc

Post a comment

You must be logged in to post a comment.