Biuro Karier WSIE świadczy pomoc studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy poprzez:

– prowadzenie indywidualnych rozmów doradczych,
– zapoznanie z technikami poszukiwania pracy oraz standardami rekrutacji,
– powiadamianie o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych,
– przedstawianie perspektyw rozwoju zawodowego,
– informowanie o dynamice zmian na lokalnym rynku pracy, możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kursy, szkolenia, studia podyplomowe,
– zapoznawanie z europejskimi standardami rekrutacji,
– prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych dla studentów i absolwentów,
– nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami
– umożliwienie pracodawcom prezentację swojej firmy na Uczelni,
– przeprowadzanie  preselekcji kandydatów,
– poprzez organizację targów pracy Biuro Karier umożliwia studentom i absolwentom bezpośredni kontakt z pracodawcą.

BIURO KARIER STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW WSI-E

OPIEKUN: dr Michał Rut

Biuro czynne:
piątki: od 13.00 do 16.00
soboty: od 8.00 do 11.00
Inne dni: po mailowym ustalaniu terminu

e-mail: bk@wsie.edu.pl

Post a comment

You must be logged in to post a comment.