Akademia florystyki

AKADEMIA FLORYSTYKI  – projekt realizowany przez uczelnię w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 30.06.2020 r.

Wartość projektu: 492 875,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 97%

Cel projektu: nabycie i podniesienie kompetencji przyrodniczych w zakresie florystyki oraz kompetencji społeczno – emocjonalnych poprzez realizację 48-godzinnych bezpłatnych kursów florystycznych w ramach rozwoju oferty Uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

Rekrutacja od stycznia 2019 r.
Szczegóły niebawem na www.wsie.edu.pl

Kategoria:Aktualności