Zapisy i płatności

Aby zapisać się na dany kurs należy wypełnić poniżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres poczty elektronicznej kursyjezykowe@wsie.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy

Wszelkie wpłaty związane z kursami należy wpłacać na konto
77 9171 0004 0010 0205 2000 0010
Przelew do pobrania

  1. Płatności za kursy dokonuje się  na konto WSIE z podaniem imienia, nazwiska i adresu kursanta, nazwy kursu: j. angielski, j. hiszpański, j. włoski, j niemiecki, j. francuski, tytuł wpłaty: wpisowe, I rata, II rata lub III rata.
  2. Przy zapisach na kurs całoroczny płatności dokonuje się w trzech ratach: pierwsza rata płatna na 7 dni przed rozpoczęciem kursu i obejmuje zajęcia do końca grudnia, druga rata płatna do 15 grudnia za zajęcia trwające do końca marca i trzecia rata płatna do 15 marca za zajęcia trwające do końca czerwca.
  3. Przy zapisach na kurs obowiązuje wpisowe, które gwarantuje miejsce w danej grupie kursowej. Wpisowe płatne jest przed kursem. Wysokość wpisowego ustalana jest do 30 maja przed kolejnym rokiem szkolnym. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  4. Uczestnik otrzymuje bez dodatkowych opłat:

– książkę słuchacza (podręcznik wiodący),

– dodatkowe materiały ksero,

– certyfikat po zakończeniu pełnego poziomu zaawansowania,

5. Kwalifikacja na kurs jest bezpłatna.

6. Wysokość opłat za kurs podawana jest w cenniku kursu, który jest dostępny na stronie internetowej WSIE.

Rabaty:

  • 5 % przy wpłacie wpisowego do 30 czerwca na kolejny rok szkolny
  • 10 %  dla osób z najbliższej rodziny  (rodzeństwo, rodzice, dzieci,  dziadkowie)
  • 40 % dla osób uczących się jednocześnie drugiego języka obcego

Szczegółowe informacje:

tel. 608 551 106, 606 530 658 pon. – pt. godz. 15.00 – 18.00  sob. godz. 8.30 – 13.00
tel. 17/866 04 30 wew. 24,36  pon. – pt. godz. 9.00 – 15.00, sob. godz.9.00 – 13.00
e-mail: kursyjezykowe@wsie.edu.pl

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna
35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 40