Praktyczne warsztaty dla przedstawicieli MŚP

Termin:
23 – 24.04.2015 r. (czwartek, piątek) w godz. 13.00 – 17.00

(Zastrzegamy możliwość zmiany terminu z przyczyn niezależnych od organizatora)

Miejsce: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, ul. Miłocińska 46, aula

Program – 10 godzin (2 dni x 5 godz.):

 prezentacje multimedialne, wykład, ćwiczenia

 – Praca w środowisku międzynarodowym
– Cechy głównych kultur biznesowych świata
– Przygotowanie wizyt krajowych i zagranicznych
– Główne reguły precedencji w biznesie
– Profesjonalna korespondencja w kontaktach krajowych i międzynarodowych

Koszt: 190,00 zł / osobę / 2 dni
(W ramach wniesionej opłaty zapewniamy uczestnikom profesjonalnego szkoleniowca z doświadczeniem praktycznym, certyfikat, przerwę kawową.)

 PROMOCJA: W przypadku zgłoszenia udziału w kursie ETYKIETA W BIZNESIE
Z ELEMENTAMI KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ oraz
ETYKIETA W ŻYCIU CODZIENNYM I BIZNESIE opłata za całość wynosi 330,00 zł.

Termin zgłoszeń i wniesienia opłaty: 27 marca 2015 r.

 Opłatę należy wnieść na konto w Banku Spółdzielczym w Ropczycach nr 77917100040010020520000010 z dopiskiem: Szkolenie – Etykieta w biznesie

Karta zgłoszeniowa

Kartę zgłoszeniową należy przesłać faksem na nr 17/ 866 04 32 lub e-mailem na adres: info@wsie.edu.pl

 Trenerzy:

Dr Przemysław Kolasa – trener, certyfikowany coach ICI, członek The International Association of Coaching – Institutes, certyfikowany praktyk NLP, uczestnik międzynarodowych programów badawczych. Od wielu lat prowadzi firmę szkoleniową specjalizującą się w szkoleniach i doradztwie. Jako coach i trener współpracuje z wieloma firmami w kraju i za granicą.

Mgr Tatiana Krawczyńska – Zaucha – Trener i coach International Coach Federation. Przez 12 lat pracowała w międzynarodowych korporacjach na różnym poziomie strategicznego zarządzania. Budowała zwycięskie zespoły i osiągała ponadprzeciętne cele. Właścicielka firmy SEDMO. Specjalizuje się w szkoleniach z rozwoju osobistego, asertywności, budowania relacji, rozwiązywania konfliktów, komunikacji interpersonalnej, współpracy z emocjami, zarządzania i stylów zarządzania, budowania zespołów i kierowania nimi, wyznaczania i osiągania celów. Szkoli i prowadzi coaching dla menedżerów, kierowników, nauczycieli, rodziców i młodzieży.

Istnieje możliwość dostosowania każdego z kursów pod względem tematycznym, merytorycznym lub czasowym do oczekiwań grupy. Wszystkie warsztaty są dostosowane do specyfiki nauczania dorosłych i wykorzystują najnowsze osiągnięcia w tym zakresie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 17/ 866 04 30 wew. 32,34