IBD umowa

Umowa partnerska z IBD Business School Sp. z o.o. Noble Manhattan Coaching

24 czerwca 2015 roku Uczelnia podpisała umowę o współpracy z IBD Business School  Sp. z o.o. Noble Manhattan Coaching w Warszawie.

Na podstawie niniejszej umowy studenci i absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz studiów podyplomowych coach – trener biznesu będą mogli korzystać ze specjalnych warunków akredytacji/certyfikacji Noble Manhattan Coaching. Ponadto studenci/absolwenci WSI-E na niniejszych kierunkach studiów, jak również pracownicy Uczelni mają przyznane specjalne zniżki  na uczestnictwo w akredytowanych międzynarodowo kursach, szkoleniach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Noble Manhattan Coaching i IBD Business School (konferencje, spotkania eksperckie, seminaria, warsztaty itp.), w tym w spotkaniach eksperckich IBD Business School i innych wydarzeniach. Dodatkowo umowa daje możliwość bezpłatnego udziału coachom – pracownikom Wyższej Szkoły w spotkaniach eksperckich IBD Business School oraz prowadzenia badań nad coachingiem  przy współudziale z IBD.

Zasady certyfikacji

 

 1. Studenci/absolwenci Wyższej Szkoły Inżynieryjno- Ekonomicznej w Rzeszowie na kierunkach: Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi (studia I stopnia) i studiach podyplomowych mogą skorzystać z certyfikacji w ramach uproszczonych programów Coaching Fundamentals Certificate® (CFC®)Practitioner Coach Diploma® (PCD®) Noble Manhattan Coaching (NMC).
 2. Warunki przystąpienia do uproszczonej certyfikacji są następujące:
  1. Wniesienie opłaty do NMC
  2. Zaliczenie co najmniej 1 semestru studiów podyplomowych lub kursu Akademia Profesjonalnego Coachingu™ i uzyskanie pozytywnej rekomendacji Wyższej Szkoły
   i kontynuowanie nauki na 2 semestrze studiów – od roku akademickiego 2014/2015,lub
 1. Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi lub studiów podyplomowych na kierunku Coach- trener biznesu rozpoczynających się od roku akademickiego 2014/2015 i później,lub
 1. Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Coaching i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi lub Studiów podyplomowych na kierunku Coach- Trener Biznesu w latach przed rokiem akademickim 2014/2015,
 1. Każdy student studiów I stopnia na kierunku Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Studiów podyplomowych Coach- trener biznesu , który spełnia warunek opisany w pkt. 2 ppkt. b, otrzymuje, wraz zakończeniem określonego etapu nauki, list przewodni i zaświadczenie od NMC, uprawniające do przystąpienia do programu CFC® i/lub PCD® na specjalnych warunkach, poprzez uznanie tożsamych elementów programowych. Zaświadczenie można wykorzystać w okresie 1 roku od jego otrzymania.
 2. Każdy absolwent studiów I stopnia na kierunku Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz studiów podyplomowych Coach- trener biznesu, który spełnia warunek opisany w pkt. 2 ppkt. d, otrzymuje we wskazanym przez Wyższą Szkołę terminie list przewodni i zaświadczenie od NMC, uprawniające do przystąpienia do programu CFC® i/lub PCD® na specjalnych warunkach, poprzez uznanie tożsamych elementów programowych. Zaświadczenie można wykorzystać w okresie 1 roku od jego otrzymania.
 3. Osoby, które przystępują do programu CFC® i/lub PCD® z zaświadczeniem opisanym w pkt. 3 zobligowane są do uzupełnienia następujących elementów kursu:
  1. Program na poziomie CFC®:
   1. 3 sesje mentorskie z formularzem mentorskim z CFC®
  2. Program na poziomie PCD®:
   1. 3-dniowy warsztat – “Residential – The Coaching Experience” (zapewnione pełne zakwaterowanie),
   2. 6 sesji mentorskich z formularzem mentorskim z PCD®
   3. indywidualny, ustny egzamin praktyczny (ocena powyżej 21 punktów na 28 możliwych)
 1. Osoby, które przystępują do programu CFC® i/lub PCD® otrzymują pełen zestaw materiałów do nauki własnej.
 2. Koszt kursu CFC® w uproszczonej procedurze wynosi:
  1. dla obecnych absolwentów studiów I stopnia na kierunku Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi i studiów podyplomowych na kierunku Coach- trener biznesu, po zakończeniu studiów – 1.500 zł,
 3. Koszt kursu PCD® w uproszczonej procedurze wynosi:
  1. dla obecnych absolwentów studiów I stopnia na kierunku Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi i studiów podyplomowych na kierunku Coach- trener biznesu i po zakończeniu studiów/kursu – 9.000 zł,
  2. dla studentów studiów I stopnia na kierunku Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi i studiów podyplomowych na kierunku Coach- trener biznesu, którzy decydują się na przystąpienie do programu PCD® po 1 semestrze studiów – 8.000 zł.
Kategoria:Wydarzenia