Log In

Факультет: Коучинг i управлiння людськими ресурсами*

Випускник факультетуКоучинг i управлiння людськими ресурсами, має дуже широкi теоретичнi знання i сформованi практичнi навичкив сфері коучингу.

Випускник:

Має не лише широкi знання на тему рiзних аспектiв шкiл коучингу, але також вмiє користуватися цими навичками на практицi.

Вiн пiдготовлений до самостiйного ведення коучингових сесiй у сферi рiзних видiв коучингу, таких як:

-Busines coaching,

-Executive coaching,

-Career coaching,

-Leadership coaching,

-Life coaching

-Language coaching.

Має широкi знання на тему новiтніх стратегiй i iнструментiв коучингу, до виконання завдань коучингу пiдходить у холiстичний спосiб, вмiючи використовувати досвід рiзних шкiл i свiтових тенденцiй, постiйно збагачуючи свої знання i професiйнi навички.

Вмiє добирати iнструменти i мeтoди роботи з урахуванням потреб i oсобистості клiєнта,тому вмiє працювати з клiєнтами, які представляють всi галузi, напр.,фiнансову, ЗМІ, телекомунiкацiйну, виробничу та з iндивiдуальним клiєнтом, допомагаючи йому досягнути намiченої мети, стимулюючи свiдомiсть i професiйний та особистий розвиток.

Завдяки досконало розвиненим комунікативним навичкам, витренованному почуттю спостереження, вмiнню будувати довiру i досконалим спiввiдношенням знань в сфері не лише коучингу, але також сумiжних галузей науки, випускник вiдповiдає профiлю коуча, визначеному міжнародними організаціями.

Випускник вмiє запровадити коучинговий процес на фiрмi, виконати проекти iз сфери персонального консультування, підбору та мотивації працiвникiв, опрацювати iндивiдуальнi програми навчання для осiб, комерційних органiзацiй i державних установ.

Має широкi знання та навички в сфері iнтерперсональногозв’язку, у тому числi у вирiшенні конфлiктiв, технiк мотивацiϊ, впливу, введення змiн, принципiв побудови i функцiонування колективiв. Вмiє працювати у відповідності з високими моральними i етичними стандартамиі повною мірою усвiдомлює професiйну вiдповiдальность.

Маєширокi знання в сфері соціальних наук,особливо в сфері психологiϊ i сoцiологiϊ.

Випускник пiдготовлений до виконання процесу коучингу в публiчних, непублiчних та дiлових установах, має навички для того, щоб ефективно спілкуватися, вирiшувати конфлiкти та здатність працювати у колективi.

Знає іноземну мову на рiвнi вiльного володiння B2 Європейськоϊ системи опису мовного навчання Ради Європи та використовує спеціалізовану лексику по коучингу, праву, психологiϊ, соцiологiϊ, а також iнтерперсональному зв’язку, що дозволяє йому вільно вести коучингову сесiю на іноземній мовi.

Випускник факультету Коучинг i Управлiння Людськими Ресурсами пiдготовлений до виконування професiϊ:

-коуча –у малих, середнiх i великих пiдприємствах, атакож до роботи з iндивiдуальними клiєнтами як в краϊнi, так i за кордоном,

– спецiалiста по управлiнню людськими ресурсами в державних установах i пiдприємствах,

– спецiалiста на фiрмах, що займаються наймом i посередництвом наринку праці;

– на фiрмах, що займаються навчанням i професiйним консультуванням;

–пiдготовлений до створення i ведення господарськоϊ дiяльностi;

–пiдготовлений до навчання II рiвня.

Polityka prywatności

  • Strona może używać plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Zablokowanie cookies może jednak spowodować nieprawidłowe działanie strony. Więcej informacji na temat naszej polityki prywatności znajdziecie Państwo w pliku: POLITYKA PRYWATNOŚCI

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
YouTube