Kadrę dydaktyczną tworzy zespół doskonałych, wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo – dydaktycznych. Proces dydaktyczny dodatkowo wspomagany jest przez pracowników naukowych z wyższych uczelni Lublina, Warszawy, Krakowa i Rzeszowa. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów –  praktyków życia gospodarczego wywodzących się z renomowanych firm i instytucji. Tak dobrani dydaktycy zapewniają wysoki poziom nauczania nawiązujący do realiów gospodarczych regionu, Polski i Europy.

KATEDRA GEODEZJI

Dr hab. inż. Waldemar Krupiński, prof. WSI-E – kierownik katedry
Prof. dr inż. Piotr Dwulit
Prof. dr hab. inż. Yaromyra Kostetska
Dr inż. Marek Plewako
Dr inż. Artur Warchoł
Dr inż. Władysław Szalacha
Dr Tadeusz Jasiński
Dr Arkadiusz Lisak, alisak@wsie.edu.pl
Dr inż. Justyna Wójcik – Leń
Mgr inż. Jacek Blezień
Mgr inż. Paweł Matuła
Mgr inż. Sławomir Krygowski

KATEDRA KATASTRU I GEODEZYJNEGO PROJEKTOWANIA PRZESTRZENI

Prof. dr hab. inż. Karol Noga – kierownik katedry
Dr hab. inż. Lech Lichołai
Dr inż. Przemysław Leń, plen@wsie.edu.pl
Dr inż. Monika Balawejder balawejder@wsie.edu.pl
Dr inż. Katarzyna Matkowska

KATEDRA FOTOGRAMETRII, TELEDETEKCJI I SKANINGU

Prof. dr hab. inż. Krystyna Burshtynska – kierownik katedry
Dr hab. inż. Sławomir Mikrut
Dr inż. Ewa Głowienka
Mgr inż. Karol Kwiatek

KATEDRA GEOINFORMATYKI I KARTOGRAFII NUMERYCZNEJ

Dr inż. Jacek Derwisz – kierownik katedry
Prof. dr hab. inż. Kornelyj Tretyak
Dr inż. Jacek Bartman
Dr inż. Bogdan Kwiatkowski

KATEDRA COACHINGU I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Dr Przemysław Kolasa – Kierownik katedry
Dr hab. Marek Jabłoński
Dr hab. Bohdan Rożnowski
Dr hab. Jacek Kopeć
Dr Joanna Hałaj
Dr Łukasz Jabłoński
Dr Tatiana Krawczyńska – Zaucha
Dr Sylwia Pelc
Mgr Przemysław Hus
Mgr Aneta Michno
Mgr Dorota Strzyż

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Mgr Waldemar Nahurski
Mgr Edyta Dzido

Post a comment

You must be logged in to post a comment.