Zadaniem każdej szkoły wyższej jest nauczanie jej studentów samodzielnego przyswajania sobie odpowiedniej wiedzy oraz nauczenie ich sprawnego posługiwania się zdobytą wiedzą w działalności praktycznej. Na kierunkach technicznych o profilu praktycznym, w tym na geodezji i kartografii, szczególną rolę w procesie nauczania spełniają praktyki i ćwiczenia terenowe. Same studia teoretyczne, bez dodatkowego praktycznego przeszkolenia w produkcji nie przygotowują w wystarczającym stopniu przyszłych inżynierów do wykonywania swojego zawodu.
Głównym celem ćwiczeń terenowych oraz praktyk studenckich jest zebranie w pewien całokształt wiadomości teoretycznych i wykorzystanie ich do działań praktycznych. Ponadto studenci wykonują zadania polegające na łączeniu poznanych w trakcie nauki technik pomiarowych w cały ciąg technologiczny prowadzący do rozwiązania pewnego większego i bardziej złożonego problemu, w warunkach naturalnych takich, z jakimi spotkają się w swojej pracy zawodowej.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.