Praktyczne warsztaty dla przedstawicieli MŚP

Termin:

13, 14 i 15.04.2015 r. (poniedziałek, wtorek, środa) w godz. 13.00 – 16.00

(Zastrzegamy możliwość zmiany terminu z przyczyn niezależnych od organizatora)

Miejsce:

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, ul. Miłocińska 46, aula

Program – 12 godzin (3 dni x 4 godz.):

prezentacja multimedialna, warsztat z narzędziami, ćwiczenia praktyczne, role play
– Tworzenie profilu kandydata
– Źródła pozyskiwania kandydatów
– Metody selekcji i analiza dokumentów
– Dopasowanie metod rekrutacyjnych do stanowiska, czyli optymalizacja kosztów
– Wprowadzenie nowego pracownika na stanowisko i efektywne wykorzystanie okresu próbnego

Koszt: 190,00 zł / osobę / 3 dni
(W ramach wniesionej opłaty zapewniamy uczestnikom profesjonalnego szkoleniowca
z doświadczeniem praktycznym, certyfikat, przerwę kawową)

Termin zgłoszeń i wniesienia opłaty: 27 marca 2015 r.
Opłatę należy wnieść na konto w Banku Spółdzielczym w Ropczycach nr 77917100040010020520000010 z dopiskiem: Szkolenie – Jak rekrutować pracowników

Karta zgłoszeniowa

Kartę zgłoszeniową należy przesłać faksem na nr 17/ 866 04 32 lub e-mailem na adres: info@wsie.edu.pl

Trenerzy:

Dr Przemysław Kolasa – trener, certyfikowany coach ICI, członek The International Association of Coaching – Institutes, certyfikowany praktyk NLP, uczestnik międzynarodowych programów badawczych. Od wielu lat prowadzi firmę szkoleniową specjalizującą się w szkoleniach i doradztwie. Jako coach i trener współpracuje z wieloma firmami w kraju i za granicą.

Mgr Tatiana Krawczyńska – Zaucha – Trener i coach International Coach Federation. Przez 12 lat pracowała w międzynarodowych korporacjach na różnym poziomie strategicznego zarządzania. Budowała zwycięskie zespoły i osiągała ponadprzeciętne cele. Właścicielka firmy SEDMO. Specjalizuje się w szkoleniach z rozwoju osobistego, asertywności, budowania relacji, rozwiązywania konfliktów, komunikacji interpersonalnej, współpracy z emocjami, zarządzania i stylów zarządzania, budowania zespołów i kierowania nimi, wyznaczania i osiągania celów. Szkoli i prowadzi coaching dla menedżerów, kierowników, nauczycieli, rodziców i młodzieży.

Istnieje możliwość dostosowania każdego z kursów pod względem tematycznym, merytorycznym lub czasowym do oczekiwań grupy. Wszystkie warsztaty są dostosowane do specyfiki nauczania dorosłych i wykorzystują najnowsze osiągnięcia w tym zakresie.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 17/ 866 04 30 wew. 32,34 lub na www.wsie.edu.pl.