Metoda nauczania

 –  grupy gimnazjalne, ponadgimnazjalne i dorośli:

Metoda używane przez lektorów na kursach w głównej mierze opierają się na metodzie komunikatywnej. W zależności od poziomu i typu kursu wszystkie sprawności językowe są rozwijane, tj. rozumienie tekstu czytanego, słuchanego, mówienie i pisanie. Główny nacisk kładzie się na komunikację w klasie, a więc na sprawność mówienia i pisania (szczególnie na wyższych poziomach), płynność wypowiedzi i systematyczne rozwijanie słownictwa z uwzględnieniem aspektu kulturowego danego języka obcego. Większość zadań i ćwiczeń obejmuje interakcję  w trakcie której kursanci wykorzystują poznane struktury, funkcje języka i zasoby słownictwa do komunikacji.