Kurs metodyczno-językowy – typu CLIL - NOWOŚĆ NA RYNKU!!!

Kurs przygotowujący do nauczania danego przedmiotu w języku angielskim, przeznaczony dla nauczycieli szkół i oddziałów dwujęzycznych oraz studentów studiów nauczycielskich.

CLIL – Content  and  Language  Integrated  Learning czyli  Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo-Językowe, słowo klucz  edukacji w Europie i na świecie.

Specjalna  oferta –  metoda CLIL, rekomendowana przez Komisję Europejską, skierowana  do  nauczycieli, pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje ucząc swojego przedmiotu częściowo po angielsku oraz  studentów planujących zawód nauczyciela.

Innowacyjna metoda uczenia  innych szkolnych przedmiotów po angielsku, co zwiększa  motywację uczniów do nauki języka i przedmiotu oraz zwiększa szansę  sukcesu na studiach jak i na rynku pracy.

Kurs językowo – metodyczny – łączący naukę języka specjalistycznego  oraz wiedzę metodyczną  jak uczyć swojego przedmiotu w języku angielskim   w szkole.