Log In

Kierunek: COACHING I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Umowa partnerska z IBD Business School Sp. z o.o.
Noble Manhattan Coaching w Warszawie
NMC logo

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie posiada uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi o profilu praktycznym, na podstawie decyzji MNiSW nr DSW.ZNU.6022.193.2014.EK.1 z dnia 25 lipca 2014 r. (Studia trwają 6 semestrów – 3 lata)

Absolwent kierunku coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi (profil praktyczny), posiada ukształtowane umiejętności praktyczne i szeroką wiedzę teoretyczną  nie tylko w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi ale również coachingu.
Kierunek dostarcza wiedzy na temat międzynarodowych standardów zarządzania zasobami ludzkimi, metod realizacji funkcji personalnej w organizacji oraz umiejętności: pozyskiwania, rozwoju, oceniania, wynagradzania i premiowania pracowników. Absolwent nabędzie umiejętności prowadzenia obsługi administracyjnej kadr zgodnie z zasadami obowiązującego prawa oraz szeroką wiedzę na temat kluczowych aspektów i technik coachingu, którą potrafi wykorzystać w praktyce. Będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych posiadając szeroką wiedzę na temat najnowszych strategii i narzędzi coachingowych.
Absolwent posiądzie nie tylko szeroką wiedzę na temat różnych aspektów i szkół coachingu ale też potrafi wykorzystać te umiejętności w praktyce.
Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenie sesji coachingowych w zakresie różnych rodzajów coachingu takich jak:
-Busines coaching,
-Executive coaching,
-Career coaching,
-Leadership coaching,
-Life coaching,
-Language coaching.

Posiada szeroką wiedzę na temat najnowszych strategii i narzędzi coachingowych, do wykonywania zadań coacha podchodzi w sposób holistyczny, potrafiąc czerpać z doświadczeń różnych szkół i światowych nurtów, stale wzbogacając swój warsztat i umiejętności zawodowe.
Potrafi dopasować narzędzia i metody pracy do potrzeb i osobowości klienta dlatego potrafi pracować z klientami reprezentującymi wszystkie branże np. finansową, medialną, telekomunikacyjną, produkcyjną oraz z klientem indywidualnym pomagając mu w osiąganiu zamierzonych celów, braniu odpowiedzialności za swój rozwój, pobudzaniu świadomości oraz rozwoju zawodowego i osobistego.
Dzięki doskonale rozwiniętym umiejętnościom komunikacyjnym, wytrenowanemu zmysłowi obserwacji, umiejętności budowania zaufania i doskonałych relacji oraz wiedzy z zakresu nie tylko coachingu ale też pokrewnych dziedzin nauki, absolwent odpowiada profilowi coacha określonemu przez międzynarodowe organizacje certyfikujące.
Absolwent potrafi wdrożyć proces coachingowy w firmie, zrealizować projekty z zakresu doradztwa personalnego, rekrutacji oraz motywowania pracowników, opracować indywidualne programy szkoleniowe dla osób, organizacji biznesowych i instytucji publicznych.
Posiada szeroką wiedzę oraz umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, w tym rozwiązywania konfliktów, technik motywacji, wywierania wpływu, wprowadzania zmian, zasad budowania i funkcjonowania zespołów.  Potrafi pracować w oparciu o najwyższe standardy moralne i etyczne oraz jest w pełni świadomy odpowiedzialności zawodowej.
Posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych, szczególnie z zakresu psychologii i socjologii.
Jest przygotowany do realizacji procesu coachingowego w instytucjach publicznych, niepublicznych oraz biznesowych, posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów oraz umiejętność pracy w zespole.
Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu coachingu, prawa, psychologii, socjologii oraz komunikacji interpersonalnej,  co pozwala mu na swobodne prowadzenie sesji coachingowej w języku obcym.

 Absolwent kierunku Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi jest przygotowany do wykonywania zawodu:
-coacha – w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach   oraz do pracy z klientami indywidualnymi zarówno w kraju jak i za granicą,
– specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach,
– specjalisty w firmach zajmujących się rekrutacją i pośrednictwem na rynku pracy;
– w firmach zajmujących się szkoleniami i doradztwem zawodowym;
–  jest przygotowany do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
– jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Profil praktyczny kształcenia, umożliwia absolwentowi uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji pożądanych na rynku pracy. Niniejsze efekty są osiągane dzięki zapewnieniu studentom szerokiego kontaktu z praktyką poprzez zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych kompetentnych osób posiadających doświadczenie w wykonywaniu zawodu. Dopełnieniem przekazanej wiedzy są praktyki zawodowe realizowane w podmiotach, które zadeklarowały współpracę w tym zakresie. Dzięki cyklicznym spotkaniom z przedstawicielami praktyki podczas wykładów otwartych, warsztatów itp., studenci zapoznają się z aktualnymi wymaganiami rynku pracy.
Nad doskonaleniem programu kształcenia czuwa Rada Programowa składająca się z osób posiadających duże doświadczenie praktyczne w zakresie coachingu i zarządzania zasobami ludzkimi, która m. in. dokonuje analizy programu kształcenia i proponuje ewentualne zmiany planów studiów w celu dostosowania do wymagań rynku pracy.

Praktyczny profil kształcenia na kierunku coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi zapewnia współpraca m. in. z:
–          Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym SELF S.C. w Rzeszowie,
–          Firmą szkoleniową Konrad Bartoszek w Rzeszowie,
–          Firmą szkoleniową Przemysław Kolasa  w Rzeszowie,
–          Firmą szkoleniową TWOJA ŚCIEŻKA KARIERY  w Rzeszowie,
–          Firmą NOEZA  w Mielcu,
–          Geokart International Sp. z o. o. w Rzeszowie,
–          Powiatem Rzeszowskim,
–          Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim,
–          Gminą Ropczyce,
–          Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie,
–          Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie,
–          Firmą Handlową BOZ S.A. w Rzeszowie,
–          Zakładami Magnezytowymi ROPCZYCE S.A. w Ropczycach,
–          PODR w Boguchwale,
–          CERTUS Sp. z o. o. w Rzeszowie,
–          Partners In Progres Sp. z o. o. w Jasionce.

Atuty kierunku:

 • Studia prowadzone wyłącznie przez praktyków – doświadczonych menedżerów międzynarodowych korporacji, certyfikowanych, praktykujących coachów i trenerów z wieloletnią praktyką.
 • Studia są prowadzone we współpracy z jedną z najstarszych szkół coachingu na świecie – Noble Manhattan Coaching. Po ukończeniu już pierwszego roku studiów studenci spełniają wszystkie warunki, aby przystąpić do egzaminu certyfikującego i uzyskać międzynarodowy certyfikat coacha Noble Manhattan Coaching. Od tego momentu mogą zacząć budować swoją markę jako coachowie, zajęcia przygotowują ich do profesjonalnego budowania wizerunku na rynku.
 • Dodatkowym atutem studiów jest spełnienie kryteriów największej organizacji coachingowej na świecie International Coach Federation dotyczących programu. Po ukończeniu studiów absolwent może ubiegać się o akredytację ICF ścieżką portfolio.
 • Podczas ćwiczeń studenci uczestniczą w profesjonalnym mentoringu, prowadzonym przez certyfikowanych i doświadczonych coachów, co znacznie przyspiesza proces nauki i umożliwia zdobycie praktyki coachingowej.
 • Dla chętnych możliwość prowadzenia sesji w języku angielskim – co przygotowuje do pracy w środowisku międzynarodowym.
 • Wykładowcy wykorzystują najnowocześniejsze techniki zarówno andragogiki, jak i prowadzenia warsztatów. Studenci będą mieli okazję uczyć się jak być trenerem od najlepszych oraz przygotują własny, autorski program szkoleniowy, który będą mogli oferować w firmach.

Cel studiów:

 • Zdobycie nowego zawodu, bardzo szybko rozwijającego się w Polsce.
 • Przygotowanie do pracy w działach personalnych/kadrach w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.
 • Przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia profesjonalnych sesji coachingowych, zarówno z klientem biznesowym (business coaching), prywatnym (life coaching), jak i grupowym.
 • Przygotowanie własnego, autorskiego projektu szkoleniowego, który studenci będą mogli oferować w firmach i organizacjach.
 • Przygotowanie do zdobycia certyfikatu coacha Noble Manhattan Coaching.
 • Przygotowanie do akredytacji International Coach Federation ścieżką portfolio.
 • Poznanie siebie, odkrycie swoich możliwości, zaplanowanie własnej kariery – radość z własnego życia!

Przedmioty realizowane podczas toku studiów

Infolinia studencka
Jeśli masz wątpliwości dotyczące kierunku coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi , zapytaj studentów:
Terminy dyżurów:
19 i 20.08.   –   godz. 9.00 – 13.00
26 i 27.08.   –   godz. 9.00 –  13.00
09 i 10.09.   –    godz. 9.00 – 13.00
16 i 17.09.  –   godz. 9.00  –  13.00
23 i 24.09.  –   godz. 9.00  –  13.00
tel. 17/ 866 04 30 wew. 36

Polityka prywatności

 • Strona może używać plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Zablokowanie cookies może jednak spowodować nieprawidłowe działanie strony. Więcej informacji na temat naszej polityki prywatności znajdziecie Państwo w pliku: POLITYKA PRYWATNOŚCI

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
YouTube