3 – dniowe (18 godzinne) szkolenie odbędzie się po utworzeniu grupy, w Ośrodku Mediacyjnym przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie

Szkolenie przeprowadzi jeden z najbardziej cenionych i doświadczonych mediatorów w Polsce- Jerzy ŚLIWA, który min.: Od 1996 roku szkoli mediatorów współpracując z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. W 2004 roku zainicjował Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów, a potem Polski Instytut Mediacji i Rozwiązywania Konfliktów (2005), Polską Korporację Trenerów Mediacji (2006), Krajowe Centrum Mediacji (2006), wreszcie Stowarzyszenie „Mediacje Polska” (2007). W 2009 roku utworzył z gronem mediatorów z całej Polski pełne krajowe struktury Stowarzyszenia Mediatorów Polskich (które ma ok. 300 mediatorów na listach we wszystkich sądach okręgowych w Polsce). Od maja 2009 roku pełni funkcję Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów, a od maja 2010 roku reprezentuje koalicję polskich organizacji w European Mediation Network Initiative z siedzibą w Brukseli.

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień – mediacje
> podstawy prawne mediacji w pomocy społecznej i w prawie cywilnym
> zasady, przebieg, procedury postępowania
> praca w ośrodku mediacji; wizyty w rodzinach wielopokoleniowych – przygotowanie, opis, omówienie
> symulacja mediacji i omówienie
> rozwiązywanie problemów w pomocy społecznej – diagnoza i rzecznictwo

II dzień  – mediacje a praca socjalna
> problematyka przemocy i interwencji kryzysowej,
> praca z osobami uzależnionymi, w tym metody motywowania do podjęcia leczenia
> kontrakt socjalny i konstruowanie indywidualnych programów wychodzenia z trudnych sytuacji
> praca z osobą starszą, praca z trudnym klientem

> III dzień –  profil mediatora
> emocje w mediacjach
> kodeks postępowania mediatora
> etyka mediatora
> pomoc społeczna oraz systemy współpracy

Całkowity koszt szkolenia wynosi 450 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń- rekrutacja ciągła.
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez przesłanie karty zgłoszeniowej w rekrutacji on – line.
Płatności można dokonywać również na podane poniżej konto bankowe
Ośrodek Mediacyjny przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie
Ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów
Nr konta bankowego: 20193011872710071711980006

Post a comment

You must be logged in to post a comment.