Szkoła Mediatorów to 64-godzinne szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących procesu mediacyjnego oraz jego przebiegu. Słuchacze w trakcie szkolenia posiądą wiedzę z zakresu:psychologicznych mechanizmów powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów, etyki zawodowego mediatora, zasad postępowania mediacyjnego, etapów postępowania mediacyjnego, prawnych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania mediacji. Poprzez zajęcia w formie warsztatów słuchacze zdobędą umiejętności: przeprowadzania procesu mediacyjnego, wykorzystywania odpowiednich metod komunikacji interpersonalnej w mediacji, konstruowania pisemnej ugody oraz pism właściwych dla procesu mediacyjnego. Osoby zainteresowane zajmowaniem się mediacjami zawodowo, będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu, pozytywne jego zdanie pozwoli słuchaczom na otrzymanie rekomendacji od Ośrodka Mediacyjnego przez WSI-E w Rzeszowie, które umożliwią wpis na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie lub innym wskazanym.

Ogromną zaletą szkolenia jest przeprowadzanie go w małej, kameralnej grupie – maks. 20 osób, co pozwala na efektywną i skuteczną naukę. Szkolenie prowadzić będą profesjonalni, czynni zawodowo mediatorzy: dr Sylwia Pelc oraz mgr Dorota Dominik.

Nabór  do 20.01.2017 r.

Pierwsze zajęcia: 4-5 02.2017 r. w godz. 9.00 – 17.00

Formularz zgłoszeniowy – wydruk z rekrutacji on-line lub uzupełniona karta zgłoszeniowa

Zajęcia odbędą się w budynku „B”, sala B4 w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie, ul. Miłocińska 40.

Koszt całkowity szkolenia: 1500 zł – opłata przed rozpoczęciem zajęć

Kontakt: mediacje@wsie.edu.pl , tel: 784436446

Adres:
Ośrodek Mediacyjny przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej
w Rzeszowie
ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów

Nr konta bankowego: 20193011872710071711980006

Post a comment

You must be logged in to post a comment.