Szkoła Mediatorów to 90-godzinne szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących procesu mediacyjnego oraz jego przebiegu. Słuchacze
w trakcie szkolenia posiądą wiedzę z zakresu:psychologicznych mechanizmów powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów,specyfiki konfliktów dzieci i młodzieży, etyki zawodowego mediatora, zasad postępowania mediacyjnego, etapów postępowania mediacyjnego, prawnych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania mediacji, specyfiki mediacji szkolnych. Poprzez zajęcia w formie warsztatów słuchacze zdobędą umiejętności: przeprowadzania procesu mediacyjnego, wykorzystywania odpowiednich metod komunikacji interpersonalnej w mediacji, konstruowania pisemnej ugody oraz pism właściwych dla procesu mediacyjnego. Osoby zainteresowane zajmowaniem się mediacjami zawodowo, będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu, pozytywne jego zdanie pozwoli słuchaczom na otrzymanie rekomendacji od Ośrodka Mediacyjnego przez WSI-E w Rzeszowie, które umożliwią wpis na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.
Ogromną zaletą szkolenia jest przeprowadzanie go w małej, kameralnej grupie – maks. 20 osób, co pozwala na efektywną i skuteczną naukę. Szkolenie prowadzić będą profesjonalni, czynni zawodowo mediatorzy: dr Sylwia Pelc, mgr Dorota Dominik oraz mgr Monika Machowicz.

Program szkolenia
Formularz zgłoszenowy – wydruk z rekrutacji on-line

NABÓR NA SZKOLENIA MEDIATORÓW DO 30 września 2014 r.

Realizacja zajęć: październik 2014 r.

Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony w terminie późniejszym.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.