Szkolenie – 2 dniowe (16 godzin)

PROGRAM SZKOLENIA

Koszt szkolenia: 700,00 zł/osobę

Opłaty należy dokonywać na indywidulany nr rachunku bankowego wygenerowany podczas rejestracji.

Termin szkolenia: po utworzeniu grupy min. 12 osób

Termin zgłoszeń on-line (zakładka) : rekrutacja ciągła

Prowadzący: dr inż. Tomasz Świętoń

Miejsce: ul. Miłocińska 40, Rzeszów

     Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z metodami wyrównania osnów i wykonywania obliczeń w systemie GEONET. Najnowsze akty prawne wskazują jednorzędowe wyrównanie metodą najmniejszych kwadratów jako podstawową technikę obliczeniową. W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe zasady pracy z programem GEONET oraz przećwiczone różne warianty wyrównania sieci jednorzędowych w tym sieci zintegrowanych (pomiary klasyczne i satelitarne). Zajęcia prowadzone są na sali komputerowej.

Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Kontakt: 17/ 866 04 34, 32, e-mail: info@wsie.edu.pl

Post a comment

You must be logged in to post a comment.