BIURO KARIER STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW WSI-E
zaprasza na szkolenie

11. grudnia 2014 r. – czwartek

9.00 – 10.30
Wykorzystanie skanera do tworzenia modeli 3D – warsztaty, dr inż. Monika Balawejder (grupa I )

lub

10.40 – 12.10
Wykorzystanie skanera do tworzenia modeli 3D – warsztaty, dr inż. Monika Balawejder (grupa II )


Zapraszamy na kolejne szkolenie otwarte w Rzeszowie intensywny warsztat w terminie
12.12.2014 w godz. 10:00 – 17:00

PROFESJONALNA SEKRETARKA – ASYSTENTKA

PROGRAM SZKOLENIA 1-DNIOWEGO
GŁÓWNE FUNKCJE SEKRETARKI/ASYSTENTKI W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ FIRMY
1. Reprezentacyjna: rola wizerunku i komunikacji sekretarki/asystentki w postrzeganiu firmy/instytucji jako rzetelnej i kompetentnej.
2. Informacyjna : zarządzanie informacją zewnętrzną i wewnętrzną.
3. Administracyjno – biurowa: sprawne tworzenie i zarządzanie dokumentacją w sekretariacie, zasady obiegu, porządkowania i przechowywania dokumentów w firmie.
ZADANIA ASYSTENTKI W DZIAŁALNOŚCI FIRMY
1. Główne zadania i zakres odpowiedzialności w sekretariacie.
2. Niezbędne umiejętności i kwalifikacje na stanowisku asystentki.
SAVOIR VIVRE W PRACY ASYSTENTKI/SEKRETARKI – ZNAJOMOŚĆ FORM I REGUŁ GRZECZNOŚCI
1. Zasady etykiety biznesowej.
2. Precedencja służbowa a towarzyska.
KLUCZOWE OCZEKIWANIA SZEFA
1. Koordynacja dnia pracy własnego z dniem pracy przełożonego.
2. Koordynacja zadań i ustalenie priorytetów.
3. Kalendarz szefa – organizacja i dostosowanie.
OBSŁUGA TELEFONICZNA KLIENTÓW. KORESPONDENCJA BIZNESOWA.
1. Kluczowe zasady prowadzenia rozmów telefonicznych.
2. Profesjonalna korespondencja biznesowa.
3. Powitanie, łączenie rozmów, udzielanie i pozyskiwanie informacji.
4. Savoir vivre w komunikacji telefonicznej i korespondencji biznesowej.
KONSTRUKTYWNA KOMUNIKACJA Z PRZEŁOŻONYM, WSPÓŁPRACOWNIKAMI I KLIENTAMI
1. Sekretariat jako najwiarygodniejsze źródło informacji.
2. Bariery w komunikacji telefonicznej i bezpośredniej – jakich błędów unikać?
3. Sprawne, spójne , obiektywne i umiejętne przekazywanie poleceń przełożonego pracownikom.
4. Trudny klient, sytuacja w sekretariacie.
ASERTYWNOŚĆ W PRACY SEKRETARKI/ASYSTENTKI – PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI
1. Umiejętność wyrażania opinii, krytyki, pochwały
– asertywność w relacjach z przełożonym, współpracownikami, klientami.
2. Elastyczność zachowania – asertywna odmowa, stawianie granic, reakcja na krytykę.
TRUDNE SYTUACJE I STRES W PRACY – JAK SOBIE RADZIĆ W TAKICH CHWILACH
1. Techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach: zastrzeżenia, obiekcje, krytyka.
2. Indywidualne metody reagowania w sytuacji stresowej i techniki redukcji stresu.
3. Jak utrzymać entuzjazm życiowy – wykorzystaj swój stres dla siebie.
ZAKOŃCZENIE
1. Podsumowanie szkolenia i wręczenie certyfikatów.REALIZUJEMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA W FORMIE DEDYKOWANEJ.
POWYŻSZY TEMAT REALIZUJEMY W 16 MIASTACH: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.
Aby zapisać się na szkolenie proszę napisać na adres: rzeszow@szkoleniarozwojowe.info.pl – w tytule: PSA Rzeszów

SZKOLENIE OTWARTE W FORMIE TRENINGU
Zapraszamy na kolejne szkolenie otwarte w Rzeszowie
intensywny warsztat w terminie
4.12.2014 w godz. 10:00 – 17:00

TRENING UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

PROGRAM 1 – DNIOWEGO SZKOLENIA:
1. Wstęp – wprowadzenie uczestników do zagadnień szkolenia.
2. Efektywna komunikacja w relacjach z podwładnymi – podstawowe zasady.
3. Umiejętność formułowania i udzielania informacji zwrotnych.
4. Elementy analizy transakcyjnej w komunikacji przełożony – podwładny.
5. Przekazywanie decyzji przez przełożonego.
6. Karanie – stworzenie katalogu kar pozafinansowych.
7. Nagradzanie – standard oraz stworzenie katalogu nagród pozafinansowych.
8. Rozmowa dyscyplinująca – standard rozmowy.
9. Podstawowe zasady i stopnie delegowania zadań.
10. Kompetencje i motywacja pracowników a przekazywanie zadań.
11. Dopasowanie stylu kierowania do pracownika.
12. Podsumowanie szkolenia i wręczenie certyfikatów

Aby zapisać się na szkolenie proszę napisać na adres: rzeszow@szkoleniarozwojowe.info.pl – w tytule: TUM Rzeszów


 

BIURO KARIER Studentów i Absolwentów WSI-E zaprasza na szkolenie

Każdy żyje za sprzedawania czegoś. TECHNIKI SPRZEDAŻY

Czwartek, 6 listopada 2014, godz. 15.00

Szkolenie przedstawia uczestnikom obraz profesjonalnego handlowca i jego powiązania z celami sprzedażowymi firmy. Wprowadza do rozmowy handlowej, czyli uczy, w jaki sposób należy prezentować produkty czy też usługi, aby wywierać odpowiedni wpływ na osoby zainteresowane, jak reagować na konkretne zastrzeżenia klientów oraz jak finalizować sprzedaż.


 

Oferta bezpłatnych kursów doszkalających na www.mepi.pl


 

Wszystkie szkolenia i treningi mają na celu przygotowanie studentów i absolwentów do aktywnego wejścia na rynek pracy. W każdym roku akademickim rozpoczynamy kolejne edycje warsztatów z zakresu różnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Szkolenia te adresowane są do studentów i absolwentów naszej Uczelni, którzy: zamierzają w najbliższym czasie rozpocząć poszukiwanie pracy, poszukują pracy, praktyk,  staży lub chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Szkolenia dla studentów w zakresie aktywnych form poszukiwania pracy:

·             Sztuka autoprezentacji – podczas szkolenia omówione zostają zagadnienia dotyczące między innymi: udoskonalenia własnego wizerunku, technik autoprezentacji, określenia swoich słabych i mocnych stron.

·             Negocjacje z pracodawcą – negocjacje płacowe podczas rozmów rekrutacyjnych są pierwszym etapem długotrwałych relacji z pracodawcą, należy się do nich dokładnie przygotować. Uczestnicy poznają podstawowe reguły negocjacji oraz przećwiczą je na przykładach.

·             Efektywna komunikacja w kontaktach zawodowych – szkolenie, na którym omówione i przećwiczone zostają techniki komunikowania się. Na spotkaniu poruszane są tematy dotyczące między innymi: komunikacji niewerbalnej, roli ubioru, aktywnego słuchania i mówienia, a także elementy savoir-vivru w codziennym życiu zawodowym.

·             Asertywność – „obrona własnego terytorium” – szkolenie uczy, w jaki sposób wyrażać własną opinię tak, aby nie ranić rozmówcy, a także jak reagować na zachowania inwazyjne.

·             Dokumenty aplikacyjne – to właśnie nasze dokumenty aplikacyjne są naszą wizytówką, którą wysyłamy pracodawcy w odpowiedzi na jego ofertę. Na podstawie zawartych w nich informacji zapada decyzja, czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Warto zatem dobrze się przygotować do tego etapu rekrutacji. Uczestnicy szkolenia uczą się redagować profesjonalne cv oraz list motywacyjny.

·             Rozmowa Kwalifikacyjna – szkolenie skierowane do osób, które pragną jak najlepiej zaprezentować się pracodawcy podczas pierwszego osobistego spotkania. Na szkoleniu zostają omówione kolejne etapy rozmowy, począwszy od pierwszej rozmowy telefonicznej z pracodawcą po właściwą rozmowę kwalifikacyjną. Szkolenie obejmuje również tak ciekawe zagadnienia jak radzenie sobie ze stresem oraz zarządzanie przestrzenią podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

·             Prawne aspekty kariery zawodowej – program szkolenia obejmuje wiedzę, która powinien posiadać każdy pracownik, a przede wszystkim taki pracownik, który podpisuje swoją pierwszą umowę. Uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób wypełnić umowę zlecenie i umowę o pracę i jakie są podstawowe różnice między tymi umowami, jakie sztuczki prawne stosują pracodawcy, aby umowa była jak najbardziej dla nich korzystna. Omówione są też prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy.

·             Zarządzanie sobą – uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób efektywnie wykorzystywać czas, jak zaplanować i organizować pracę w sytuacji natłoku zadań. Omawiane są kwestie planowania kariery zawodowej.

·             Metody aktywnego poszukiwania pracy – celem szkolenia jest zaprezentowanie między innymi technik poszukiwania pracy, zalet oraz wad poszczególnych źródeł informacji o rynku pracy i ofertach, a także zbudowanie własnego harmonogramu poszukiwania zatrudnienia.

     Szkolenia dla studentów i absolwentów wspierające przedsiębiorczość

·             Techniki sprzedaży – Szkolenie przedstawia uczestnikom obraz profesjonalnego handlowca i jego powiązania z celami sprzedażowymi firmy. Wprowadza do rozmowy handlowej, czyli uczy, w jaki sposób należy prezentować produkty czy też usługi, aby wywierać odpowiedni wpływ na osoby zainteresowane, jak reagować na konkretne zastrzeżenia klientów oraz jak finalizować sprzedaż.

·             Obsługa klienta przez telefon – Podczas szkolenia uczestnicy poznają typowy scenariusz rozmowy telefonicznej z klientem. Przedstawiona zostanie również szczególna odmiana rozmowy jaką jest telemarketing. Szkolenie pozwala chętnym uczestnikom sprawdzić się dzięki symulacji rozmów telefonicznych.

·             Zarządzanie projektem – Zajęcia praktyczne oparte na tworzeniu osobistego projektu do zrealizowania przez każdego z uczestników szkolenia. Obejmą elementy procesu zarządzania projektem – właściwe formułowanie celu, planowanie realizacji, motywację i ewaluację.

·             Profesjonalna obsługa klienta – Program szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak: budowanie autorytetu, komunikacja niewerbalna, aktywne słuchanie klienta, zbieranie informacji i zadawanie pytań, przekazywanie negatywnych wiadomości klientowi oraz jak radzić sobie z trudnymi klientami.

·             ABC przedsiębiorczości – Celem szkolenia jest zapoznanie się z głównymi wymogami oraz obowiązkami wynikającymi z faktu rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w pierwszych miesiącach funkcjonowania na rynku (aspekty prawne oraz ekonomiczno-rachunkowe), a także informacjami dotyczącymi funduszy na rozpoczęcie i kontynuowanie działalności gospodarczej.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.