Zapraszamy na wykład i ćwiczenia prowadzone przez pana Szczepana Żurka z firmy Here Technologies z Warszawy w dn. 2.06.2017r.. Firma Here (https://wego.here.com) jest jednym z największych dostawców map internetowych na świecie (po Google i Microsoft).

Temat wykładu (godz. 8.50-11.15):

Współczesne mapy cyfrowe – narzędzia i dane.

Ćwiczenia 11.15-13.45:

Punkty użyteczności POI – aktualizacja bazy danych na przykładzie Rzeszowa


Oferta bezpłatnych kursów doszkalających na www.mepi.pl


Wszystkie szkolenia i treningi mają na celu przygotowanie studentów i absolwentów do aktywnego wejścia na rynek pracy. W każdym roku akademickim rozpoczynamy kolejne edycje warsztatów z zakresu różnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Szkolenia te adresowane są do studentów i absolwentów naszej Uczelni, którzy: zamierzają w najbliższym czasie rozpocząć poszukiwanie pracy, poszukują pracy, praktyk,  staży lub chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Szkolenia dla studentów w zakresie aktywnych form poszukiwania pracy:

·             Sztuka autoprezentacji – podczas szkolenia omówione zostają zagadnienia dotyczące między innymi: udoskonalenia własnego wizerunku, technik autoprezentacji, określenia swoich słabych i mocnych stron.

·             Negocjacje z pracodawcą – negocjacje płacowe podczas rozmów rekrutacyjnych są pierwszym etapem długotrwałych relacji z pracodawcą, należy się do nich dokładnie przygotować. Uczestnicy poznają podstawowe reguły negocjacji oraz przećwiczą je na przykładach.

·             Efektywna komunikacja w kontaktach zawodowych – szkolenie, na którym omówione i przećwiczone zostają techniki komunikowania się. Na spotkaniu poruszane są tematy dotyczące między innymi: komunikacji niewerbalnej, roli ubioru, aktywnego słuchania i mówienia, a także elementy savoir-vivru w codziennym życiu zawodowym.

·             Asertywność – „obrona własnego terytorium” – szkolenie uczy, w jaki sposób wyrażać własną opinię tak, aby nie ranić rozmówcy, a także jak reagować na zachowania inwazyjne.

·             Dokumenty aplikacyjne – to właśnie nasze dokumenty aplikacyjne są naszą wizytówką, którą wysyłamy pracodawcy w odpowiedzi na jego ofertę. Na podstawie zawartych w nich informacji zapada decyzja, czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Warto zatem dobrze się przygotować do tego etapu rekrutacji. Uczestnicy szkolenia uczą się redagować profesjonalne cv oraz list motywacyjny.

·             Rozmowa Kwalifikacyjna – szkolenie skierowane do osób, które pragną jak najlepiej zaprezentować się pracodawcy podczas pierwszego osobistego spotkania. Na szkoleniu zostają omówione kolejne etapy rozmowy, począwszy od pierwszej rozmowy telefonicznej z pracodawcą po właściwą rozmowę kwalifikacyjną. Szkolenie obejmuje również tak ciekawe zagadnienia jak radzenie sobie ze stresem oraz zarządzanie przestrzenią podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

·             Prawne aspekty kariery zawodowej – program szkolenia obejmuje wiedzę, która powinien posiadać każdy pracownik, a przede wszystkim taki pracownik, który podpisuje swoją pierwszą umowę. Uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób wypełnić umowę zlecenie i umowę o pracę i jakie są podstawowe różnice między tymi umowami, jakie sztuczki prawne stosują pracodawcy, aby umowa była jak najbardziej dla nich korzystna. Omówione są też prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy.

·             Zarządzanie sobą – uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób efektywnie wykorzystywać czas, jak zaplanować i organizować pracę w sytuacji natłoku zadań. Omawiane są kwestie planowania kariery zawodowej.

·             Metody aktywnego poszukiwania pracy – celem szkolenia jest zaprezentowanie między innymi technik poszukiwania pracy, zalet oraz wad poszczególnych źródeł informacji o rynku pracy i ofertach, a także zbudowanie własnego harmonogramu poszukiwania zatrudnienia.

     Szkolenia dla studentów i absolwentów wspierające przedsiębiorczość

·             Techniki sprzedaży – Szkolenie przedstawia uczestnikom obraz profesjonalnego handlowca i jego powiązania z celami sprzedażowymi firmy. Wprowadza do rozmowy handlowej, czyli uczy, w jaki sposób należy prezentować produkty czy też usługi, aby wywierać odpowiedni wpływ na osoby zainteresowane, jak reagować na konkretne zastrzeżenia klientów oraz jak finalizować sprzedaż.

·             Obsługa klienta przez telefon – Podczas szkolenia uczestnicy poznają typowy scenariusz rozmowy telefonicznej z klientem. Przedstawiona zostanie również szczególna odmiana rozmowy jaką jest telemarketing. Szkolenie pozwala chętnym uczestnikom sprawdzić się dzięki symulacji rozmów telefonicznych.

·             Zarządzanie projektem – Zajęcia praktyczne oparte na tworzeniu osobistego projektu do zrealizowania przez każdego z uczestników szkolenia. Obejmą elementy procesu zarządzania projektem – właściwe formułowanie celu, planowanie realizacji, motywację i ewaluację.

·             Profesjonalna obsługa klienta – Program szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak: budowanie autorytetu, komunikacja niewerbalna, aktywne słuchanie klienta, zbieranie informacji i zadawanie pytań, przekazywanie negatywnych wiadomości klientowi oraz jak radzić sobie z trudnymi klientami.

·             ABC przedsiębiorczości – Celem szkolenia jest zapoznanie się z głównymi wymogami oraz obowiązkami wynikającymi z faktu rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w pierwszych miesiącach funkcjonowania na rynku (aspekty prawne oraz ekonomiczno-rachunkowe), a także informacjami dotyczącymi funduszy na rozpoczęcie i kontynuowanie działalności gospodarczej.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.