Akademia nowoczesnego nauczyciela

Innowacyjne warsztaty dla nauczycieli, wychowawców i dyrektorów


Terminy:

11 i 18.04.2015 r. (sobota) w godz. 9.00 – 14.00 (z przerwą) lub
16 i 17.04.2015 r. (czwartek, piątek) w godz. 13.00 – 18.00 (z przerwą)

(Zastrzegamy możliwość zmiany terminu z przyczyn niezależnych od organizatora)

Miejsce:
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, ul. Miłocińska 46, aula

Program – 12 godzin (2 dni x 6 godz.):

nowoczesne prezentacje multimedialna, warsztaty, praca w grupach, role plays

           Część I – dzień I:

           – Jak budować poczucie własnej wartości i asertywność u siebie i u uczniów (2h)
           – Talenty – ocena i rozwój (2 h)
           – Rozwiązywanie konfliktów (2 h)

           Część II – dzień II:

           – Neurodydaktyka (4 h)
           – Jak wykorzystać emocje w nauce (2 h)

Koszt:

150,00 zł / osobę / 2 dni
120,00 zł / osobę / 1 dzień

(W ramach wniesionej opłaty zapewniamy uczestnikom profesjonalnego szkoleniowca
z doświadczeniem praktycznym, certyfikat, przerwę kawową.)

Termin zgłoszeń i wniesienia opłaty: 27 marca 2015 r.
Opłatę należy wnieść na konto w Banku Spółdzielczym w Ropczycach nr 77917100040010020520000010 z dopiskiem: Szkolenie – Akademia Nowoczesnego Nauczyciela

Karta zgłoszeniowa
Kartę zgłoszeniową należy przesłać faksem na nr 17/ 866 04 32 lub e-mailem na adres: info@wsie.edu.pl.

Trenerzy:

Dr Przemysław Kolasa – trener, certyfikowany coach ICI, członek The International Association of Coaching – Institutes, certyfikowany praktyk NLP, uczestnik międzynarodowych programów badawczych. Od wielu lat prowadzi firmę szkoleniową specjalizującą się w szkoleniach i doradztwie. Jako coach i trener współpracuje z wieloma firmami w kraju i za granicą.

Mgr Tatiana Krawczyńska – Zaucha – Trener i coach International Coach Federation. Przez 12 lat pracowała w międzynarodowych korporacjach na różnym poziomie strategicznego zarządzania. Budowała zwycięskie zespoły i osiągała ponadprzeciętne cele. Właścicielka firmy SEDMO. Specjalizuje się w szkoleniach z rozwoju osobistego, asertywności, budowania relacji, rozwiązywania konfliktów, komunikacji interpersonalnej, współpracy z emocjami, zarządzania i stylów zarządzania, budowania zespołów i kierowania nimi, wyznaczania i osiągania celów. Szkoli i prowadzi coaching dla menedżerów, kierowników, nauczycieli, rodziców i młodzieży.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w miejscu pracy dla grupy co najmniej 25 osób, w dowolnym terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 17/ 866 04 30 wew. 32,34